Månadens bild

Månadens bild består av olika teman eller uppdrag som utföres av medlemmarna.

Tagen av: Robert Andersson

Vill du vinna eller delta i månadens bild?

Månadens bild är en tävling eller ett uppdrag för klubbens medlemmar som genomförs 8-9 ggr/år efter i förväg definierade teman/ämnen. Bilderna som deltar i tävling visas upp på vårt månadsmöte där de som är på plats får rösta fram de bästa bilderna. Vinnande bilder presenteras sedan på klubbens webbsida. Poängresultaten blir en del i en poängsammanställning för ”Årets fotograf” i klubben.