Månadens bild

Månadens bild består av olika teman eller uppdrag som utföres av medlemmarna.

VILL DU VINNA ELLER DELTA I MÅNADENS BILD?

Månadens bild är en tävling eller ett uppdrag för klubbens medlemmar som genomförs 8-9 ggr/år efter i förväg definierade teman/ämnen.

Bilderna som deltar i tävling visas upp på vårt månadsmöte där de som är på plats får rösta fram de bästa bilderna alternativ att föredragshållaren gör bedömningen. Ett urval av bilderna presenteras sedan på klubbens webbsida. Poängresultaten blir en del i en poängsammanställning för ”Årets fotograf” i klubben. Syftet är inte att vinna utan att se varandras bilder och få ”knäppinspiration”.

Max 2 bilder per person skickas senast torsdagen innan respektive månadsmöte.

Bildformat ska vara jpg eller png och storlek 2000 pixlar på längsta sidan (om du inte vet hur man fixar det så skicka så skalar vi om bilderna åt dig). Vi hoppas på många bilder och för att avtryckarfingrarna ska klia lite extra ser du alla teman nedan.

Bilderna behöver inte vara nya.

Teman för 2024 är:
 
Maj – blå
September – macro/närbild
Oktober – stad
November – humor
 

Delta genom att klicka på länken nedan: 

Tidigare månader

Klicka på länken nedan för att se de inskickade bidragen för respektive månad.