Finns nya länkar att tillgå.

Har lagt till en karta för solens position, bra inför fototagningar samt en skärpedjupsimulator,

Ta mig till länkarna