Vårens program växer fram. Aktivitetsgruppen har jobbat med programmet och ett antal aktiviteter är på gång enligt nedan.

22 januari – Kvarnbyn
27 januari – sista dag inlämning påsiktsbilder Rifo
31 januari – sista dag registrering digitala bilder Rifo
5 februari – sista dag inlämning Bildspel Nordiska mästerskapen
8 februari – Årsmöte med bildvisning
22 februari – Studiebesök Canon
22 april – utflykt Trollhättan
24 april – utflykt Torestorp
3 maj – utflykt Fotoklok/Assbergs raviner