Vår styrelse

Nuvarande styrelse för Kungsbacka Fotoklubb valdes på årsmötet 27 februari 2024.

VÅR STYRELSE

Styrelsen har regelbundna styrelsemöten ca 10 gånger per år.

Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. 

Du är också varmt välkommen att vara med på ett av våra månadsmöten om du funderar på om klubben kan vara något för dig.

Lena Lundin

Ordförande Lena Lundin

Generell kontaktperson, månadsmöten

Representant för Västra Sveriges Fotoklubbar (VSF) samt Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF).
Utställningar på FYREN, Naturum Fjärås Bräcka med flera. Presskontakt. Distributionslista webmail. Medlemslista.

Vice Ordförande Matti Larborn

Lokalbokningar, kontaktperson gentemot ABF, studiecirklar, ansökan bidrag ABF. Administration av Dropbox.

Kassör Sture Nyberg

Ekonomi, kassa, ansökningar, medlemslistor, medlemsavgifter. Administration av hemsida-avtal och kontakter. Tävlingsbidrag och avgifter för tävling.

Vice Kassör Jonas Wallmander

Ansökningar kommunala medel

Sekreterare Ann-Katrin Karlsson

Protokoll, möteskallelser, årsmöteshandlingar, Utställningar på ABF-skärmarna

Ledamot Christer Eriksson

Klubblokal, Guldgubbegatan, nycklar, utrustning som datorer, skrivare och projektorer med tillbehör, förbrukningsmaterial. Ansvarar för skrivarutbildning.

Ledamot Rolf Christiansson

Sammankallande i Aktivitetsgruppen

Ledamot Mats Knutsson

Årets fotograf, Månadens bild

Ledamot Agneta Lindström

Hemsidan, administrera Facebook medlemslistor, Flickr

Kontakt:

Stadgar

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsberättelse 2022