Vår historia

Kungsbacka Fotoklubb bildades den 25 oktober 1943 – är en av Sveriges äldsta fotoklubbar med 101 medlemmar

VÅR HISTORIA

Klubbens verksamhet leddes från starten av Åke Karlsson, och hade då ett tiotal medlemmar.

När antalet smalfilmare ökade ändrades klubbens namn 1975 till Kungsbacka Film- och Fotoklubb och samtidigt förnyades loggan.

2012 ändrades dock namnet tillbaka till Kungsbacka Fotoklubb. Då togs också nuvarande logotype fram.

Antalet medlemmar har varierat mycket genom åren och 1991 var det till och med tal om att lägga ner verksamheten.
I dagsläget har klubben 101 medlemmar.

ETT AXPLOCK AV AKTIVITETER GENOM ÅREN:

Klubben vann Hallandsmästerskapen 1973 och 1981 arrangerade vi själva mästerskapet. 

Klubben arrangerade Västsvenska FotoExpon 1984 och 2023 i samband med 80 årsdagen. 

Vi har gett ut fotokalendrar 1981 – 1985 och under åren 2001 – 2009 anordnades årligen tävlingen ”Fotomaraton”.

Några uppmärksammade fotografer som varit medlemmar är Bertil Pettersson, känd för sina björnbilder, samt Göte Duvefors.