Genomförda Utställningar

Klubben är aktiv på olika utställningar varje år. Läs mer och inspireras av tidigare genomförda utställningar och kanske du vill delta i kommande utställningar. Flera av dem återkommer regelbundet.

2024

(Pågående arbete, bilder samt beskrivning är under arbete)

2023

(Pågående arbete, bilder samt beskrivning är under arbete)

2022 MELLAN HIMMEL OCH JORD

En utställning ordnad av Kungsbacka kommun i biblioteket Fyren.

Under 2022 hade Kungsbacka Fotoklubb möjlighet att ställa ut 40 bilder som valdes ut av Kinna Fotoklubb.

Tack för samarbetet!